Vi hjelper deg med ...

Bred kompetanse

Siden vår virksomhet startet i 1997 har vi jobbet med flere hundre små og mellomstore bedrifter – noen permanent over mange år, andre i mindre avgrensede oppdrag.  Mange av de utfordringer og beslutninger bedriftsledere står ovenfor har vi jobbet med og bidratt til å løse tidligere.

Vi har bred kompetanse innfor økonomisk-administrative fagområder,  og sparrer gjerne med våre kunder innenfor de områder vi selv er gode. Vi har også en bred kontaktflate hvor vi kan formidle kontakt  med f.eks advokater, revisorer, IT- rådgivere og regnskapsførere.
 

 

 

Økonomirådgivning

Ved å velge Økonominett som din partner for å bygge en effektiv økonomifunksjon får du en økonomirådgiver på kjøpet.