Effektiv økonomifunksjon

I samarbeid med ledelse og regnskapsfører (intern/ekstern) bygger vi en effektiv økonomifunksjon.

Vår oppfatning er at en bedrift som er stor nok og/el attraktiv nok til å ansette en god økonomisjef bør gjøre dette. For mindre virksomheter tilbyr vi høy kompetanse for hele eller deler av økonomileder funksjonen, for korte eller lengre perioder.

 regnskapsfører

Vi påtar oss ikke selv regnskapsføreroppdrag, men vi har et tett samarbeide med Siffer Økonomi AS, som har erfarne Xledger-regnskapskonsulenter ansatt.

For flere av våre kunder fungerer vi som selskapets kontakt med regnskapsfører.

Vi har også bred erfaring og kan bistå i bedriftens prosesser knyttet prosjektstyring, finansiering, likviditetsstyring, budsjettering, kjøp/salg av virksomhet mv.