Møt et moderne økonomisystem - bygget for skyen fra dag 1.

 

Utviklet for skyen

Xledger er i dag markedets ledende web-baserte økonomisystem, og benyttes av over 3500 bedrifter. 

Systemet er utviklet for skyen fra starten av, og det eneste som kreves for å få tilgang er tilgjengelig internett-forbindelse. 

Ingen lokale installasjoner

Xledger trenger ingen lokale installasjoner. Dette gir en del umiddelbare fordeler og muligheter:

  • Ingen lokal backup nødvendig
  • Ingen lokale oppgraderinger nødvendig
  • En rekke prosesser som i andre systemer kjøres lokalt og manuelt, kjøres i Xledger sentralt og automatisert 

Informasjon er ferskvare

Informasjon er ferskvare, og i Xledger er mye informasjon tilgjengelig umiddelbart:

  • Xledger har en løsning med integrasjon mot bank som gjør nettbanken din overflødig. Sanntids likviditet er tilgjengelig direkte i Xledger.
  • Banken avstemmes automatisk og din kundereskontro er oppdatert når du kommer på jobb!
  • Alle utbetalinger gjøres fra Xledger og blir automatisk bokført samtidig med at betalingen gjøres – leverandørreskontroen er ajour!
  • Inngående og utgående faktura periodiseres direkte under bilagsproduksjon .  

 

Gå til Xleder sine hjemmesider for mer informasjon

Gå til Xleder sine hjemmesider for mer informasjon